15 9 / 2014

Người yêu cũ có …người yêu mới chồng

14 9 / 2014

keep your hands off my girl….oh wait,i don’t have one -_-

13 9 / 2014

faster

faster

(via cainutchai)

13 9 / 2014

work

work

(Source: nobledenim, via napoleonfour)

13 9 / 2014

ờ

(via in-social)

13 9 / 2014

Muốn lách ra khỏi cái máng lợn ngột ngạt này lắm rồi,dcm

Muốn lách ra khỏi cái máng lợn ngột ngạt này lắm rồi,dcm

(Source: hawkzz, via hotphotography)

13 9 / 2014

Xịt Pẹ,chạy ads như đánh bạc,quay đi quay lại đã ngốn hết sạch tiền,xpe mark zu cơ bớc

02 9 / 2014

Cuộc sống vốn dễ dàng,đừng làm nó phức tạp hơn

Cuộc sống vốn dễ dàng,đừng làm nó phức tạp hơn

25 8 / 2014

25 8 / 2014

takuyaphn:

đơn giản vì anh thik thế

takuyaphn:

đơn giản vì anh thik thế

25 8 / 2014

chudung:

Mãi mãi ?

chudung:

Mãi mãi ?

25 8 / 2014

chudung:

Em là người con gái…đã chạm vào tim tôi… :3

chudung:

Em là người con gái…đã chạm vào tim tôi… :3

25 8 / 2014

chudung:

-Bức tranh vẽ từ nước mũi.

chudung:

-Bức tranh vẽ từ nước mũi.

25 8 / 2014

ngại

ngại

(Source: chudung)

24 8 / 2014

Tất cả có nghĩa lý gì khi bạn nhìn quanh và chẳng thấy ai …
Khi chỉ sống cho riêng mình bạn trở nên thừa thãi với thế giới